Bans

PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIÀ 2022

Termini de presentació: fins al 30 de juny de 2022.

PROGRAMA DE TERMALISME VALENCIÀ 2022

Sol·licitud d’estades en balnearis de la Comunitat Valenciana

 

Requisits per a sol·licitar-ho:

  • Ser major de 65 anys, o tindre complits els 60 sent pensionista del sistema públic.
  • Tindre complits els 60 anys i amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.
  • Podran assistir els cònjuges o parelles de fet dels sol·licitants, sempre que siguen majors de 50 anys.
  • Pot ser beneficiari del programa un familiar a càrrec (fill/a) amb discapacitat igual o superior al 33% i depenga dels pares.

Termini de presentació: fins al 30 de juny de 2022.

Nota aclaridora: als sol·licitants que van participar en la convocatòria de l'any anterior i reunien els requisits, se'ls farà arribar per carta sol·licituds preemplenades, per si volen tornar a participar. El termini per a presentar aquestes finalitzarà igualment el 30 de juny de 2022.

Sol·licituds:

  • EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA Serveis Socials, AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT en horari de 10:30 a 14:30 hores.
  • AMB CITA PRÈVIA a la WEB MUNICIPAL (https://reservadecita.com/aielodemalferit) o cridant al  TELÈFON 96236010 o 698961027.

Últims bans

Últimes notícies

Agenda