Bans

VÍDEO Ple ordinari del 19 de gener de 2023

Visualitzeu el vídeo complet del Ple

Ací us deixem el vídeo complet del Ple ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 19 de gener de 2023.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de novembre de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada en data 23 de desembre de 2022.

3. Aprovació declaració minimització impacte territorial parcel·la 100 polígon 12 ( EXPTE 1828/2022)

4. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/41; JGL/2022/42; JGL/2022/43; JGL/2022/44; JGL/2022/45; JGL/2022/46; JGL/2022/47.

5. Resolucions d’alcaldia

6. Precs i Preguntes.


Últims bans

Últimes notícies

Agenda