Bans

SESSIÓ PLENÀRIA

dijous 16 de març a les 20 hores

Demà dijous, dia 16 de març de 2023, a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de gener de 2023.
  2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 8 de febrer de 2023
  3. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 27 de febrer de 2023.
  4. Aprovació definitiva desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)
  5. Aprovació de l’ampliació de la delegació de la gestió tributaria i recaptació en Diputació de Valencia ( EXPTE 438/2023)
  6. Aprovació de l’adhesió al I Pla Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida (EXPTE 453/2023)
  7. Donar compte informe estat execució quart trimestre 2022 ( EXPTE 1723/2022)
  8. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/48; JGL/2023/1; JGL/2023/2; JGL/2023/3; JGL/2023/4; JGL/2023/5; JGL/2023/6; JGL/2023/7.
  9. Resolucions d’Alcaldia.
  10. Precs i Preguntes.


Últims bans

Últimes notícies

Agenda