Bandos

SESSIÓ PLENÀRIA

dijous 21 de març a les 19:30 hores

Aquest dijous, dia 21 de març de 2024, a les 19:30 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

1-. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/1, SESSIÓ 18 DE GENER DE 2024.
2.- APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/2, SESSIÓ 19 DE GENER DE 2024.
3.- APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/3, SESSIÓ 26 DE FEBRER DE 2024.
4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023. (EXPT. 65/2024)
5.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 4T I PMP DE 2023. (EXPT. 175/2024)
6-. DONAR COMPTE ACTES JUNTES DE GOVERN LOCAL, SESIONS, JGL/1/2024; JGL/2/2024; JGL/3/2024; JGL/4/2024; JGL/5/2024; JGL/6/2024; JGL/7/2024; JGL/8/2024; JGL/9/2024.
7-. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA.
8-. PRECS I PREGUNTES.


Últimos bandos

Últimas noticias

Agenda