Bans

Vídeo del Ple Ordinari del 21 de març de 2024

Visualitzeu el vídeo complet del Ple

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 21 de març de 2024.

ORDRE DEL DIA:

1-. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/1, SESSIÓ 18 DE GENER DE 2024.

2.- APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/2, SESSIÓ 19 DE GENER DE 2024.

3.- APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/3, SESSIÓ 26 DE FEBRER DE 2024.

4.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2023. (EXPT. 65/2024)

5.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 4T I PMP DE 2023. (EXPT. 175/2024)

6-. DONAR COMPTE ACTES JUNTES DE GOVERN LOCAL, SESIONS, JGL/1/2024; JGL/2/2024; JGL/3/2024; JGL/4/2024; JGL/5/2024; JGL/6/2024; JGL/7/2024; JGL/8/2024; JGL/9/2024.

7-. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA.

8-. PRECS I PREGUNTES.


Últims bans

Últimes notícies

Agenda