Bans

La Mancomunitat de Serveis Socials AMABS informa

Borsa d’ocupació d’auxiliars d’ajuda a domicili

La Mancomunitat de Serveis Socials AMABS informa

Ampliació del termini de presentació d'instàncies per a participar en el procés de selecció per a una borsa d'Auxiliar d'Ajuda a Domicili fins al 19 d'abril.

Més informació a www.mancoamabs.es o a la seu electrònica.


Últims bans

Últimes notícies

Agenda