Notícies

La Biblioteca Municipal adquireix prestatgeries compactes mòbils

La Biblioteca Municipal adquireix prestatgeries compactes mòbils

La Biblioteca Municipal ha adquirit prestatgeries compactes mòbils per conservar, preservar i emmagatzemar en condicions adequades l’arxiu propi, hemeroteca i Fons local.

Precisament formen part d’aquest Fons Local les donacions de particulars locals, com el fons documental Degà Ortiz, Amalio Juan, Angeles Belda, Leonardo Carreres, Josefa Colomer, Rafael Belda Ureña, José Ramon Juan i altres de gran vàlua per al patrimoni i història local.


Últims bans

Últimes notícies

Agenda