Associacions

Associació Veïnal d’Aielo de Malferit

Finalitats:

L'Associació tindrà com a finalitats la defensa de la qualitat de vida dels veïns del municipi d' Aielo de Malferit en el qual es desenvolupa i dels seus interessos generals, fomentant, a més, l'educació, informació, defensa, representació i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en general i dels associats en particular.

Detallem entre altres:

  1. Defendre el just desenvolupament social que eleva adequadament i dignament els mitjans de vida de las persones associades.
  2. Dirigir-se als poders públics i altres entitats, per a sol·licitar el muntatge i perfeccionament de serveis.
  3. Cooperar per al bon funcionament de les institucions educatives i fomentar-les. A l'efecte es podran cursar les oportunes propostes i reclamacions, com també demanar informació dels organismes corresponents.
  4. Vetlar per la conservació i embelliment dels edificis, carrers, accessos, zones verdes serveis públics i altres espais utilitzats per tot el veïnat.
  5. Promoure la defensa del veïnat com a consumidor, per tots els mitjans legals.
  6. Fomentar l'ús del valencià per a preservar els trets identitaris propis.
  7. Promoure una tasca cultural, a fi d'aconseguir que el veïnat siga més conscient en el seu comportament diari.

 

 

 


Últims bans

Últimes notícies

Agenda